Dzisiaj jest:
Menu:

Szkolenia i doradztwo
Obowiązujące przepisy wymagają przeprowadzenia następujących szkoleń :

Wstępne:   - instruktaż ogólny,
                     - instruktaż stanowiskowy,
okresowe.

Szczegółowe zasady organizacji i programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowników należy ustalać na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz.U. nr 180 z 2004 r., poz. 1860, z późn.zm.).

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed przystąpieniem pracownika do pracy. Dopuszczenie pracownika do wykonywania czynności zawodowych bez odbycia szkoleń jest niedozwolone.

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w terminie 6 lub 12 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, a powtarza się co rok, co 3 lub co 6 lat w zależności od zajmowanego stanowiska.

Szkolenia z zakresu bhp,  ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy i udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez wykładowców będących doświadczonymi praktykami i realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych we własnych salach szkoleniowych lub w siedzibie Klienta.

Szkolimy m.in.:
  • pracodawców wykonujących zadania służby BHP
  • pracodawców i inne osoby kierujące pracownikami
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników zatrudnionych na wszystkich innych stanowiskach
Szczegółowe programy szkolenia dostosowujemy do specyfiki  Państwa działalności.