Dzisiaj jest:
Menu:

Firma Bestpoż
BESTPOŻ AB istnieje od 1990 r.

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów: rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, techników i inżynierów pożarnictwa, biegłych i inspektorów bhp. Wszyscy oni posiadają najwyższe kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach. Obsługujemy firmy i budynki na terenie całej Polski. Wśród naszych klientów są : duże centra handlowe z hipermarketami, banki, nowoczesne budynki biurowe, kina, ambasady, firmy zarządzające nieruchomościami, szkoły, przedszkola, wydawnictwa książkowe i prasowe, redakcje gazet, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, placówki medyczne.

Oferujemy gaśnice, hydranty, węże pożarnicze i inne wyroby stosowane w ochronie przeciwpożarowej, znaki bezpieczeństwa (ewakuacyjne, ochrony p.poż., techniczne środki przeciwpożarowe) i inne oznakowania. Dostarczamy także apteczki i zestawy pierwszej pomocy z kompletnym wyposażeniem w leki i środki opatrunkowe.
Wykonujemy projekty i montaż systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Doradzamy i nadzorujemy sprawy bhp i ochrony przeciwpożarowej w firmach i budynkach.
Ważnym elementem we współpracy z naszą firmą jest gwarancja jakości i terminowość wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Nawet standardowe umowy wieloletnie mają charakter ramowy i dają możliwość każdorazowego negocjowania cen na zakup towarów lub wykonanie usług. Zawsze dbamy o to, aby naszemu kontrahentowi zapewnić pełną i kompleksową usługę, połączoną z dostawą wyrobów najlepszej jakości, spełniających wymogi nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań technicznych. Posiadamy zawarte w STU ERGO HESTIA SA ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (nie musieliśmy dotąd z niego korzystać).